Key Legal Recruitment & Interim logotype
Stockholm

TILLSATT Corporate Associate - Osborne Clarke

Vilken examen har du?*
Kryssa gärna i de rättsområden där du tycker att du har mest erfarenhet.

Kryssa i max 5 frågor.

Var tittar du när du kolla på juristjobb?

Det är helt frivilligt att svara på denna fråga men om du vil hjälpa oss i vårt kartläggningsarbete får du gärna klicka i de ställen där du tittar för att se vilka juristjobb som ligger ute.

Personlig information